Detachering

Detachering op scholen door Paschalles

Detachering op basisscholen

Paschalles biedt detacheringsdiensten voor basisscholen. Dit kan zijn als aanvulling of ondersteuning van de reguliere lessen:
ā€“ Individuele reken- en taalondersteuning voor kinderen met een reken- of taalachterstand.
ā€“ Invalbeurten voor een bepaalde periode voor enkele dagdelen per week.
ā€“ Ondersteuning van de leerkracht door opsplitsing van grote klassen in kleinere klassen waardoor leerlingen meer aandacht kunnen krijgen op het juiste niveau.

Voor detacheringsdiensten gelden aparte tarieven. Hiervoor kunt uĀ contact opnemen met Paschalles.